Norsk Engelsk
Forside
News
Bilder
Om oss
Kontakt oss

Søk på siden
RSS

E-mail


Om oss

Barn hjelper Barn er en frittstående og uavhengig forening, som ble stiftet i Skudeneshavn i 1998, og har sitt arbeidsgrunnlag forankret i Jesu ord: ”Det du gjør mot en av mine minste, det gjør du mot meg”!Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og har sin bankforbindelse med Skudenes & Aakra Sparebank.

Formålet med foreningen er å hjelpe barn og deres familie som lever i slummen i Den Dominikanske Republikk, kanalisert gjennom arbeidet som det svenske misjonærparet Karin og Berno Vidèn driver ut fra Menigheten Comunidad Maranata i Santo Domingo.

Karin og Berno får alt sitt underhold fra sin utsendermenighet i Stockholm i Sverige, slik at de innsamlede midlene som Barn hjelper Barn bidrar med, går i sin helhet til hjelp for barna i slummen.


Foreningen arbeider på dugnad med innsamling av midler ved å arrangere konserter, lotterier, loppemarked, basarer og andre kreative aktiviteter.

Barn hjelper Barn driver et så vel kortsiktig som langsiktig arbeid og har bidratt med midler til bygging av fire nye hus og til renovering av flere hus og hytter. Akutt og rutinemessig utdeling av mat, medisiner og legehjelp. Vi er ansvarlige for drift av skolen i Palavè med undervisning og mat for 25 elever.

Barn hjelper Barn har i fra starten av mottat store bidrag fra privatpersoner og næringsliv så vel i Skudeneshavn som på Haugalandet.

Barn hjelper Barn vil på vegne av slumbarna og deres familier i Santo Domingo, Palavè og Puerto Plata, takke for alle bidrag som har dannet grunnlaget for bedre livskvalitet og håp for fremtiden.

Du treffer oss også på FACEBOOK.

INGEN KAN HJELPE ALLE,
MEN ALLE KAN HJELPE EN.

DIN HJELP GÅR UAVKORTET TIL SLUMBARNA.

Siste 5 på siden
Bygging av menighetshuset
Tomten til det nye huset
Frid, kära syskon!


Kontaktadresse:
Dag M. Sandslett
4280 Skudeneshavn
Mob 926 80 014
Tlf 52 82 92 73
dag@sandslett.no

Bankkonto:
3361.11.28865
Takk for din støtte!